Veilige schoolzones in Renkum

Beleid is één ding, maar hoe ziet iets er in het echt uit op straat? Verkeersveiligheid is een speerpunt van Gemeente Renkum en veiligheid rond scholen is daarbij één van de prioriteiten. Om het beleid van inrichtingseisen van schoolzones te vergelijken met de daadwerkelijke inrichting werd Loendersloot Consultancy gevraagd om een analyse te maken van de bestaande situaties rondom scholen en deze te staven aan het beleid.

Wij bekeken elke schoolzone in de Gemeente Renkum en hebben deze beoordeeld. Aan de hand van de schouw en geconstateerde bevindingen hebben wij een rapport opgesteld. Voor elke schoolzone is de bestaande situatie geanalyseerd, met adviezen voor verbeteringen waar nodig. Gemeente Renkum kan met de rapportage gericht aan de slag om de gewenste kwaliteit in elke schoolzone te realiseren.