Aanpassing ontsluiting AH St. Jacobslaan, Nijmegen

De Albert Heijn aan de St. Jacobslaan in Nijmegen wil het bijbehorende parkeerterrein vergroenen, verduurzamen en beter en veiliger bereikbaar maken. RE-Infra voert dit project uit in opdracht van Albert Heijn en vroeg Loendersloot Consultancy hierbij aanvullend onderzoek te doen naar de aansluiting van het parkeerterrein op de St. Jacobslaan. Bij de huidige aansluiting met VRI lijkt op piekmomenten congestie te ontstaan en ook leven er zorgen voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Loenersloot Consultancy heeft in afstemming met RE-Infra en gemeente Nijmegen de huidige ontsluiting onderzocht en alternatieve ontsluitingsvarianten ontwikkeld, met voor- en nadelen van deze varianten. Hiervoor werd een breder gebied onderzocht, tot en met de Slotemaker de Bruïneweg en de Hatertseweg. Binnen de mix van voor- en nadelen werden aspecten meegenomen als afwikkelingskwaliteit, verkeersveiligheid, doorstroming, ruimtelijke inpasbaarheid, kosten, ruimtelijke kwaliteit en gevolgen voor het parkeren (zowel op het terrein als de openbare weg).

Op basis van de verschillende onderzoeken alsmede schouw en afstemming met de gemeente en Albert Heijn kwamen we tot de conclusie dat een ontsluitingsvorm met een aparte in- en uitrit zorgt voor de beste afwikkeling op zowel de openbare weg als het parkeerterrein van de Albert Heijn. Ook sluit de bijbehorende weginrichting het beste aan bij de toekomstige wegfunctie- en inrichting van de St. Jacobslaan. RE-Infra heeft op basis van de onderzoeken conceptontwerpen gemaakt.