Mobiliteitsstrategie Rijswijk

In opdracht van gemeente Rijswijk werken wij aan een mobiliteitsstrategie. De gemeente heeft na input van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2021 doelen vastgelegd die in 2040 gerealiseerd dienen te zijn t.a.v. de mobiliteitstransitie. Een steeds hogere bevolkingsdichtheid leidt momenteel tot steeds meer drukte op de wegen in en rond Rijswijk. Het aantal ongevallen en slachtoffers groeit. Ook is er sprake van slechte luchtkwaliteit en overtreding van geluidsnormen.

Wij ondersteunen de gemeente met het maken van keuzes om de vastgestelde doelen te kunnen halen. Zo verzorgen wij voor raadsleden en medewerkers een inspiratiedag, met o.a. een bezoek aan de verkeerscentrale in Den Haag. Daarbij organiseren we een themasessie waarin verschillende mobiliteitsconcepten worden gepresenteerd. Door in een nauw contact te staan met gemeente, bewoners en bedrijven zorgen wij voor draagvlak. Het is uiteindelijk aan de gemeente Rijswijk welke voorstellen geïmplementeerd worden in beleid.