Omgevingsmanagement A50

In opdracht van provincie Noord-Brabant doen wij op twee punten onderzoek rond de verbreding van de A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. In de eerste plaats onderzoeken we maatregelen met betrekking tot de zogenaamde ‘kleine infrastructuur’ die de verkeersdruk op A50 structureel kan verlagen. Zo kijken we naar mogelijke verbeteringen van de fietsroutes tussen de Noord-Brabantse kernen en de Maasbrug bij Ravenstein en naar de integratie van fiets- en looproutes met betrekking tot overstappunten op de voorgenomen hoogwaardige nieuwe busverbinding; het voorgenomen Bus Rapid Transport systeem tussen kernen en ‘autolocaties’, zoals bedrijventerreinen.

Daarnaast voeren wij onderzoek uit naar verbetering van de doorstroming op de A50 tussen Paalgraven en Veghel-Noord door middel van kleine infrastructurele maatregelen. Dit onderzoek brengt de knelpunten in kaart en biedt een beoordeling en kosteninschatting van mogelijke oplossingen. Per aansluiting zoeken we naar een advies dat draagvlak heeft bij de betrokken wegbeheerders; Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en de gemeenten. Beide onderzoeken zullen in de loop van 2023 worden afgerond.