Roermond Bereikbaar

Roermond Bereikbaar is een initiatief van de gemeente Roermond, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat. Door samenwerking tussen deze partners worden bestaande initiatieven op het gebied van verkeers- en vervoersmanagement gebundeld en ontstaat er ruimte voor nieuwe gezamenlijke aanpak. Binnen deze samenwerking was er behoefte aan een ervaren coördinator die niet alleen met bovengenoemde partners, maar ook met ondernemers en bewoners door één deur kan.

Er gebeurt namelijk nogal wat in Roermond. De Designer Outlet Roermond trekt meer dan vijf miljoen bezoekers per jaar naar de stad en omdat deze publiekstrekker dicht tegen het centrum aan ligt leidt dit tot hoge verkeersdruk. Daarnaast waren in 2018 diverse stadsaders aan groot onderhoud toe. Daarnaast behoefden de hoofdwegen van en naar Roermond ook nogal wat onderhoud. Zowel de A73 en de N280 gingen in de periode 2018/2019 op de schop.

Samenwerking

Om Roermond bereikbaar te houden tijdens alle  werkzaamheden zette het samenwerkingscollectief met de coördinator van Loendersloot Consultancy in op slimme mobiliteit. Verschillende groepen en mogelijke stakeholders werden actief benaderd in zowel de kwartiermakersfase als de uitvoeringsfase. Hiermee werd het draagvlak van aankomende maatregelen vergroot. De coördinator speelde hierbij een belangrijke rol.

Focusgroepen

Tijdens de uitvoering van Roermond Bereikbaar was de kruisbestuiving tussen verschillende vormen van mobiliteit cruciaal. De coördinator van Loendersloot Consultancy maakte de verschillende partijen bewust van alternatieven. Zo werden werkgevers geattendeerd op de meerwaarde van flexibele werktijden, de logistiek van een gespreide benutting van de bestaande infrastructuur en bezoekers van alternatieve vervoersvormen voor de auto, met multi modal shift als aanvaardbare optie.

Roermond Bereikbaar loodste de regio door alle werkzaamheden van 2018. Bovendien was het wenselijk dat het samenwerkingsplatform ook in 2019 en daarna bleef bestaan. De coördinator van Loendersloot Consultancy legde met zijn bijdrage onmisbare funderingen voor de lange termijn.