Spoorzone Rijen

De gemeente Gilze-Rijen wil in het gebied rondom het gelijknamige station het spoor zo ontwikkelen dat het er goed en veilig wonen, werken en reizen is. De gemeente werkt aan een veilige oversteek, een aantrekkelijk gebied, veilige perrons en geluidswerende maatregelen, met een frisse, groene en moderne uitstraling en met een goede verbinding met de rest van Rijen en met Rijen Zuid, dat in ontwikkeling is.

Loendersloot Consultancy is door gemeente Gilze-Rijen benaderd om de toekomstige verkeerssituatie te analyseren en door middel van enkele workshops de betrokken partijen van inspiratie en kennis te voorzien. Tot slot zullen wij voor de gemeenteraad een compacte rapportage met verkeerskundig advies opmaken.