Veloroute Münster – Ruim baan voor fietsers

Münster is een stad in het noordelijke deel van Noordrijn-Westfalen, ongeveer 70 kilometer vanaf de grens bij Enschede. Met onder andere een universiteit, vliegveld en zo’n 300.000 inwoners binnen de stadsgrenzen is het een stad van een flink formaat en met een volwassen infrastructuur. Münster is binnen de stadsgrenzen al echt een fietsstad te noemen, zowel naar fietsgebruik als fietsinfrastructuur. Zo werd bijvoorbeeld in najaar 2019 bij het station een fietsenstalling naar Nederlandse stijl in gebruik genomen.

Buiten de stad kan de fietsinfrastructuur echter wel een opwaardering gebruiken. Het is de wens om een fietsroute van hoge kwaliteit te ontwikkelen tussen Münster en het nabijgelegen Nottuln via Roxel. Daarom riep de plaatselijke overheid de hulp in van Loendersloot Consultancy. In Nederland zijn immers voldoende voorbeelden beschikbaar. Loendersloot Consultancy was o.a. betrokken bij het ontwerp en de planning van de eerste snelfietsroutes, bijvoorbeeld tussen Utrecht en Amersfoort.

Zoektocht naar de beste route

Voor dit project, genaamd Veloroute, heeft Loendersloot Consultancy een onderzoek verricht naar mogelijke tracés  voor de nieuwe hoogwaardige veloroute. Dat deze route grotendeels door de stad zal gaan lopen maakt het project een stuk complexer, want hoe optimaliseer je een fietsroute in bestaand gebied, waar de ruimte vaak schaars is en kleine wijzigingen hierin ingrijpende werkzaamheden en mogelijk een andere verkeersdynamiek met zich meebrengen?

Om te beginnen is een analyse gemaakt van de mogelijke route aan de hand van verschillende criteria. Onder andere het aantal stops en kruispunten op de route, de aantrekkelijkheid van de route voor fietsers, de veiligheid en de kosten werden meegenomen in deze analyse. Door de route op te splitsen in drie verschillende trajecten, wordt per traject gekeken naar de meest optimale route. De bevindingen resulterend uit deze analyse zijn inmiddels gepresenteerd aan de gemeente Münster, die op basis hiervan een weloverwogen besluit kan nemen.

Fietsmobiliteit wereldwijd

De Veloroute Münster is een voorbeeld van een multidisciplinair project waarin Loendersloot Consultancy niet alleen haar fietskennis deelt, maar deze ook combineert met expertise op het gebied van verkeersmanagement en de praktische oplossingen.

Behalve in Duitsland, publiceert Loendersloot Consultancy in binnen- en buitenland regelmatig analyses en onderzoeken op het gebied van fietsmobiliteit en infrastructuur. Zo draagt Loendersloot Consultancy bij aan een duurzame visie op mobiliteit wereldwijd.