Laadpalenbeleid

Nederland omarmt de elektrische auto. Vorig jaar verdubbelde het aantal elektrische auto’s tot een totaal van 45.000, terwijl er ook meer dan 90.000 plug-in hybrides rond rijden. Samen vormen deze auto’s nu 1,6% van de 8,8 miljoen auto’s in Nederland. Er zijn naar schatting nu zo’n 30.000 oplaadpunten in Nederland.

Met de groei van het aantal oplaadpunten is er behoefte aan beleidsvorming. De 36 grootste gemeenten van Nederland hebben samen algemene richtlijnen ontwikkeld welke het mogelijk maken om parkeerplaatsen te reserveren voor exclusief gebruik door elektrische auto’s t.b.v. het laden. Het is aan de gemeenten zelf om elektrisch rijden verder aan te moedigen en te ontwikkelen, subsidies te verstrekken, lokale wetgeving te ontwikkelen of om niets te doen.

Eindhoven

De gemeente Eindhoven wil dat haar burgers elektrische auto’s kunnen opladen binnen 300 meter van elke woning. Loendersloot Consultancy stuurt deze ambitie en concretiseert met haar partners de weg naar bruikbare beleidsstukken. Adviesbureau Overmorgen ontwikkelde een eerste dataset met een inventarisatie van 400 mogelijke plekken voor deze installaties, terwijl door EV Consult werd gedefiniëerd aan welke eisen een openbare laadplaats aan moet voldoen. Loendersloot Consultancy werkt nu aan een onderzoek waarbij alle mogelijke laadplekken worden getoetst aan de gestelde eisen. Voor potentiële laadplaatsen die bij dit onderzoek minder geschikt blijken wordt door Loendersloot alternatieven aangeboden.

Samenwerkingsdriehoek

Loendersloot Consultancy voegt hiermee een creatieve dynamiek toe aan een samenspel waarbij nieuw beleid en bestaande infrastructuur wordt getoetst op kansen en potenties. Loendersloot Consultancy is de spil in een samenwerkingsdriehoek Overmorgen en EV Consult waarbij lokale potenties worden geherdefinieërd en vormgegeven.

Dit leidt tot weloverwogen voorstellen die vervolgens aan de gemeente Eindhoven worden gecommuniceerd. De gemeente kan deze voorstellen vervolgens in aanmerking laten komen voor definitieve verkeersbesluiten, ondersteund door publieke voorlichting en consultatie waarbij Loendersloot Consultancy wederom een verbindende rol zal spelen.