Onderzoek evenementen parkeerlocaties in Nijmegen

De gemeente Nijmegen is bezig met verschillende (beleids)vraagstukken op het gebied van mobiliteit. Het gaat hierbij niet alleen om de dagelijkse mobiliteit, maar ook om bijvoorbeeld mobiliteit rondom evenementen zoals de Vierdaagse.

In de afgelopen jaren was er de noodzaak voor de beschikbaarheid van een (of meerdere) groot parkeertransferium voor de bezoekers van de Vierdaagsefeesten en -marsen en de grotere popconcerten bij Goffertpark. Tot en met 2019 kon de gemeente hiervoor gebruik maken van het transferium bij P+R-Noord. In de toekomst is het gebruik niet meer mogelijk vanwege de komst van de Hornbach naar deze locatie. Dit betekent dat er naar een alternatief moest worden gezocht.

De gemeente Nijmegen wilde daarom een onderzoek uit laten voeren naar wat de mogelijkheden zijn om het verlies van dit grote parkeerterrein op te vangen. Daarbij was het belangrijk om te weten of er wel zoveel parkeerplaatsen nodig waren. Wat gebeurt er als er minder of geen parkeerplaatsen worden aangeboden? Waar zouden deze parkeerplaatsen moeten liggen en wie is ervoor verantwoordelijk. Diverse vragen moesten beantwoord worden om tot een duidelijk beeld en advies te komen.

Om tot het uiteindelijke advies te komen zijn verschillende scenario’s geanalyseerd: Wat als het openbaar vervoer optimaal zou functioneren? Wat als er geen transferia beschikbaar zijn? Kan de bezoekersstroom anders georganiseerd worden? Wat zou een goede locatie zijn voor de benodigde parkeercapaciteit? Weiland en/of gebruik van bestaande parkeerterreinen? Eén grote locatie of meerdere locaties? Gebruik van pendeldiensten en/of regulier openbaar vervoer? Kan er in de toekomst een combinatie gemaakt worden met de (nieuwe) regionale knooppunten?

Bovenstaande vragen waren vooral gericht op locaties en aantallen. Maar ook de gebruikers (organisatoren van evenementen) zijn geïnterviewd en goed aangesloten bij het onderzoek. Loendersloot Consultancy heeft, samen met de partners van Kwirkey, ook vooral de rol van stakeholdermanagement op zich genomen, door als brug te fungeren tussen de gemeente Nijmegen en de organisatoren van evenementen, met als doel een oplossing te vinden die bij beide partijen past.

Het eindadvies presenteerde een lijst van opties voor nieuwe parkeerplaatsen voor grote evenementen in de stad Nijmegen, met voor- en nadelen, en suggesties voor toekomstig onderzoek en evaluaties. Loendersloot Consultancy stelde ook een verdeling van verantwoordelijkheden tussen de belanghebbenden voor, naar gelang hun expertise en beslissingsbevoegdheid.