Ontwikkelingsgebied TKWM: Tussen Kasteel en Wijchens Meer

De gemeente Wijchen is bezig met de herontwikkeling van haar stadscentrum, met een project dat tot doel heeft het Wijchen kasteel beter te verbinden met het Wijchen meer. Dit ontwikkelingsgebied staat bekend als “Tussen kasteel en Wijchens meer”. Experts uit verschillende vakgebieden kwamen samen om de beste ontwerpen en oplossingen voor het gebied te vinden, en Loendersloot Consultancy was een van de onderdelen die verantwoordelijk was voor het advies op het gebied van verkeer en parkeren.

Omdat deze locatie veel commerciële activiteiten kent, werd door een van de winkeleigenaren de vraag gesteld of de nieuwe toestroom van bewoners en toeristen gevolgen zou hebben voor de parkeergelegenheid voor hun klanten. Loendersloot Consultancy werkte vervolgens samen met de verschillende belanghebbenden om de beste oplossing voor het parkeervraagstuk te vinden. Er werd onder meer voorgesteld een dynamisch verkeersbegeleidingssysteem te installeren om automobilisten naar de beschikbare parkeerterreinen te leiden zonder zoekverkeer in het stadscentrum te creëren. Ook werd een blauwe zone voorgesteld om de nieuwe toestroom van bewoners als gevolg van de nieuw gebouwde appartementen op te vangen. De ambitie is dat parkeren in en nabij het stadscentrum aantrekkelijk wordt voor bewoners en bezoekers van het gebied, bij voorkeur uit het zicht, bijvoorbeeld door middel van ondergrondse parkeervoorzieningen. Maar de realisatie van het gehele centrumplan zal vele jaren in beslag nemen. Daarvoor is flexibiliteit ingebouwd en zijn zo nodig aanpassingen later mogelijk.